tisdag 16 juni 2020

Girling together

https://www.adlibris.com/se/bok/girling-together-a-dialogue-ett-samverkansprojekt-mellan-scenkonstnarer-och-flickforskare-om-flickan-i-kulturen-9789187439582


Skrev en text i en antologi
Flicktematiken och dess potential utelämnas ofta inom både scenkonsten och feministiskt tänkande. I den här boken får du resultatet av ett explorativt och tvärsektionelltfeministiskt kunskapssökande om flickan i kulturen. Projektet Girling together A dialogue föddes ur ett behov för att skapa en kritisk och gestaltande dialog om den unga femininiteten och ur ett intresse för att utmana gränsen mellan scenkonst och akademi.
I boken får du ta del av de deltagande forskarna och scenkonstnärernas reflektioner på ämnet och deras explorativa metoder för att arbeta sig förbi stereotypa och nedvärderande föreställningar om flickor. I en värld som ser femininitet som något ytligt och löjligt ser bokens författare istället femininitet som motståndspotential

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar