Olika årskurser: ettan, sexan och sjuan från fyra skolor i kommunen. Sigtunabygden hälsar på hos en av skolorna, S:t Olofs skola i Sigtuna, under den första dagen av Skapande skola.
Det är en klass med 28 ungdomar i årskurs 7. Skådespelarna Maria ­Grudemo El Hayek och Tobias­ Andersson från Teater De Vill blir deras teater­lärare för dagen.
– Många tror att man föds till skådespelare. Man vaknar upp en dag och råkar vara världens bästa skådespelare. Att det är tur, men det är inte sant, inleder Tobias Andersson.
Skådespelare tränar hela tiden, menar han. Den dagen får ungdomarna öva på saker som skådespelare tränar på om och om igen: Närvaro, impuls, bejaka, status och vilja.
– Det allra viktigaste är närvaron, säger Tobias Andersson.
Han menar att man alltid tänker på många and­ra saker, så att man ofta inte är närvarande. Men man behöver lyssna – på riktigt.
Den första övningen handlar om att berätta vad man själv är bra på. Den delen går lätt. Alla är bra på något. Men senare kommer en överraskande uppföljning: elever­na behöver återberätta vad kompisen bredvid har sagt, vilket inte är så lätt för alla, då man inte har varit riktigt närvarande.
– Det är viktigt att lyssna och vara närvarande. För står man där och tänker på annat så kommer man att glömma vad man ska säga och göra och pjäsen blir jättedålig, förklarar Tobias Andersson poängen med övningen.
Eleverna fattar uppgiften, och gör bättre ifrån sig under de följande övningarna där de tränar konsten att se, lyssna och känna ordentligt.
Det blir livligt när ungdomarna får göra en speciell övning där de går runt i klassrummet, när teater­pedagogen ropar ”bil” ska de sträcka ut armarna framför sig och hålla still. När han ropar ”duva” ska ungdomarna huka och skydda sitt huvud.
Ungdomarna kan inte hålla sig för skratt. Elever­na Jesper Engman och Tony Abdallah tycker att det är kul.
– Övningarna gör att vi lär känna varandra bättre, säger Tony Abdallah.
Alexander Petterson tycker att det är häftigt.
– Man känner sig inte nervös för alla gör samma sak, säger han.
Är det en bra satsning?
– Oh ja! säger Tony Abdallah som uppskattar att ha en skådespelare som peda­goger för en dag.
Syftet med projektet i Skapande skola är att eleverna ska få prova på att uttrycka sig och öva med professionella ­skådespelare. Under processen ska varje klass bygga upp en föreställning var på temat ”Resa och kommunikation” med manus inspirerat av barnens idéer.
– Utifrån elevernas tankar skriver dramatiken Robert Jelinek ett unikt manus till varje klass. Vi repeterar sedan med eleverna. Efter­som alla har varit med om samma process kommer alla ha en ­förståel­se för hur man ska bete sig som publik. Alla får samma­ slags övning, så de kommer att ha förståelse för varandra, säger teaterpedagogen Maria Grudemo El Hayek från Teater De Vill.
I januari blir det sex före­ställningar på Kulturum i Märsta, men det är oklart om de blir öppna för en större publik.
Skapande skola är ett tredelat projekt där eleverna erbjuds även att arbeta med Sigtuna Museum och Konsthall Märsta.

Text och Bild Jeanina Santiago