lördag 20 maj 2023

Ring soc!

 Viktor Johansson och jag har gett ut en bok. Kanske en samhällskritik eller en dystopisk utopi. En bok som hoppas fokuset nångång under läsningens gång ska skifta från att problematisera karaktärerna i boken och istället börja ifårgasätta sig själv, sina egna livsval, fördomar, drömmar och lösningar. Här är i vilket fall som helst några ord om boken eller oss som författare. 


https://klassekampen.no/artikkel/2023-05-20/symbiotisk-skriving/zCMR


Men i år blir det òg gitt ut påfallande mange vanlege romanar som er skrivne av to personar. No kjem til dømes Viktor Johansson og Maria Grudemo El Hayeks roman «Ring Soc!» ut. Den handlar om Malin, som ikkje vil underkaste seg samfunnets konvensjonar. Viktor Johansson har tidlegare skrive så vel romanar som lyrikk, men dei siste åra har han først og fremst vore filmregissør – eit yrke der mange er innblanda i arbeidet. Maria Grudemo El Hayek jobbar på si side i teateret, mellom anna med stykke der ensemblet har samarbeida fram eit manus. Forfattarduoen seier sjølve at erfaringane med slike kollektive prosessar inspirerte dei til å skrive ein roman saman.


Lidiasboksamling- instagram : 


 Kan alla leva ett inrutat liv bakom

stängda dörrar och mellan fyra väggar? Svaret är ja

om man ska tro nykläckta soc-tanten Christer. Svaret

är nej om man frågar hemlösa Malin som mer än

gärna stannar kvar i sin bil, som är hennes trygga

bostad, trots att hon väntar barn

Som läsare kastas jag rakt in i de rappa dialogerna

mellan klienterna Lola, Malin, Sam, Haider och deras

notpoler från soc; Christer och Tommy. Jag bygge

själv upp en förväntan kring vad som kommer att

hända och hur det kommer att sluta

Vad ... vänta lite nu. Det spårar ju helt? Sâhär hade

inte verkligheten tillåtit att utfallet skulle bli! Eller så är

det precis så. "Vi" utomstående ser, är medvetna om

problematiken. "Dem" har för få resurser för att kunna

göra skillnad. Och jag, jag lämnas blank. Tom.

Snurrig!

Varför har "man" skrivit en bok på ca 300 sidor som

inte handlar om någonting nytt? Något som vi inte

redan känner tilI? Och så landar jag i att det är för att allt är sig likt och vi har en lång väg att gå för att nå de mål som finns skrivna i någon verksamhetsplan.

någonstans

Tack för läsexemplar @modernistarec

#ringsoc #mariagrudemoelhayek #vikorjohansson


Btj: 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar